Galéria City poskytuje parkovanie pre všetkých

pred 1 rokom | PR článok

Developerská spoločnosť Domov Terasa reaguje na príspevok denníka košice:dnes zo dňa 9. 6. 2016 „Investor hodný osobitného zreteľa“. Spoločnosť kúpila v roku 2014 na Považskej 40/A budovu, ktorá slúžila ako ubytovňa. Po nadobudnutí vlastníctva priestory naďalej prevádzkovala ako ubytovňu. Obsadená bola približne na 90 percent. 

Ubytovňa slúžila najmä pre občanov s pobytom mimo Košíc, ktorí v meste pracovali, alebo pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov, ktorí nemali dostatočné finančné prostriedky na to, aby si kúpili vlastné bývanie.

S niektorými obyvateľmi sme však mali opakované negatívne skúsenosti. Nedodržiavali ubytovací poriadok, častokrát rušili nočný kľud. Sťažovali sa na nich obyvatelia z okolitých bytoviek. Preto sme sa rozhodli preskúmať možnosť využiť budovu na iné účely.

 

Galéria City – bývanie v centre

Pripravili sme projekt Galéria City, teda projekt spojený s rekonštrukciou existujúcej budovy na bytový dom s tzv. „štartovacími bytmi“ pre mladých (low cost byty). Práve po takomto type bytov bol podľa našich informácií v meste najväčší dopyt. Našou snahou tiež bolo prispieť ku skultúrneniu a zvýšeniu komfortu bývania v danej lokalite, a to aj pre obyvateľov okolitých bytových domov.

Projekt bol úspešne zrealizovaný. Dnes sa na adrese nachádza 98 malometrážnych bytov a obchodné a kancelárske priestory na prízemí. Bývajú tu prevažne mladí ľudia pracujúci v oblasti IT. V blízkosti sa totiž nachádza jeden z najväčších zamestnávateľov v tejto oblasti, T-Systems. Bývajú tu takisto mladé rodiny či dôchodcovia. S bývaním sú plne spokojní, pochvaľujú si lokalitu aj funkčnosť bytov.

 

Parkovanie ako priorita

Jednou z výziev v danej lokalite bolo nedostatočné parkovanie, na ktoré sa sťažovalo mnoho obyvateľov okolitých bytových objektov. Preto bolo našou hlavnou prioritou, aby majitelia bytov Galéria City takýto problém nemali. Chceli sme im zabezpečiť parkovanie s vysokým štandardom.

Na základe nášho právoplatného stavebného povolenia a v súlade s platnými STN sme pred bytovým domov vybudovali 118 parkovacích miest s technológiou povrchovej úpravy, tzv. ekoraster. Práve túto techniku dnes preferujú stavebné úrady aj organizácie z oblasti životného prostredia. V okolí parkoviska sme v spolupráci so Správou mestskej zelene realizovali výsadbu náhradnej zelene.

Tieto parkovacie státia sa nachádzajú na pozemku, ktoré je vo vlastníctve mesta, pričom sme ich vybudovali na vlastné náklady. Išlo o nemalú investíciu s celkovými nákladmi približne 200 000 eur. Dnes slúžia parkovacie priestory aj obyvateľom okolitých bytových domov a verejnosti. Nie je tam umiestnená žiadna rampa alebo iný systém, ktorý by fungoval na princípe plateného parkovania.

 

Galéria City 2

V roku 2015 sme získali vlastníctvo k budove na Považskej 40/B. Tu takisto plánujeme realizovať projekt s tzv. „štartovacími bytmi” pre mladých – Galéria City 2. Aj v tomto prípade je potrebné realizovať výstavbu parkovacích miest a zabezpečiť tak novým majiteľom dostatočný komfort. Získali sme povolenie vybudovať parkovacie miesta na pozemku mesta, asi 150 metrov od budovy. Opäť sme sa rozhodli na vlastné náklady vybudovať 138 parkovacích miest a následne ich bezplatne odovzdať mestu. Parkovať tu opäť budú môcť okrem obyvateľov z Galéria City 2 aj obyvatelia okolitých bytoviek alebo verejnosť. Ani tentokrát na parkovisku nechceme vybudovať rampu či iný ochranný systém, ktorý by fungoval ako komerčné alebo platené parkovisko. Veríme, že takto poskytneme pridanú hodnotu nielen obyvateľom stavby Galéria City 2, ale aj ďalším občanom mesta.

 

Nedostatočné parkovanie

Parkovanie v Košiciach je často diskutovanou témou. Aj v tejto lokalite obyvateľov trápi nedostatočné parkovanie a práve týmito 138 novými parkovacími miestami môžeme zvýšiť komfort ich bývania. Podľa našich informácií je projekt Galéria City zo strany vlastníkov daných bytov aj zo strany obyvateľov okolitých bytových domov hodnotený vysoko pozitívne. Zlepšuje celkovú situáciu bývania aj parkovania. Urobíme maximum, aby to tak bolo aj v prípade nového projektu Galéria City 2.

 

Vizualizácia:  archív Galéria City