K megapoplatku do fondu opráv sa súd nedostal. Rieši nástenku

pred 2 rokmi
Ani na treťom pojednávaní sa Okresný súd Košice I nezačal zaoberať tým, či platiť príspevok do fondu opráv takmer 1400 eur mesačne je primerané. 
M. Krajňák.

M. Krajňák.

Jeho zrušenia sa žalobou domáha Marián Krajňák s manželkou, vlastníci jedného z bytov v dome na Mengusovskej ulici v Košiciach. Bez ich účasti a ešte jedného vlastníka dvadsaťnásobné zvýšenie preddavku do fondu schválili na schôdzi v októbri 2012 zvyšní dvaja vlastníci domu vďaka pochybnému tretiemu hlasu matky jedného z nich.

Ich právnik Tomáš Čentík včera prišiel s obranou, že Krajňákovci ako prehlasovaní vlastníci podali žalobu na súd po uplynutí zákonnej pätnásťdňovej lehoty. Tá začína plynúť “od oznámenia o výsledku hlasovania”, čo sa podľa neho stalo štyri dni po schôdzi vyvesením papiera s jej závermi na nástenku v dome.
“Na nástenke nebolo nič, ani manželka, ani susedia nič nenašili,” tvrdí Krajňák s tým, že zápisnicu zo schôdze si našiel v schránke o štyri dni neskôr a hneď na druhý deň listom žiadal správcu domu, firmu Bytex Slovensko, aby potvrdil jej pravosť.
Dôležité lehoty
Podľa neho tak stihol pätnásťdňovú lehotu. Zároveň je presvedčený, že obrátiť na súd sa mohol až do troch mesiacov, ktoré zákon priznáva vlastníkom, ktorí sa “nemohli o výsledku hlasovania dozvedieť”, keďže Bytex mu neodpovedal, len zaslal predpis na zvýšený fond.
Súd si myslí, že námietky Štefana Ferencsika a Rolanda Bušša, ktorý extrémny poplatok schválili, treba skúmať. Na ďalšie pojednávanie vo februári chce, aby jej správcovská firmy predložila evidenciu o tom, či oznámenie v dome na Mengusovskej pred troma rokmi vyvesila.
Prídu aj žalovaní  
Vypovedať bude aj zamestnanec Bytexu, ktorý má na starosti organizovanie domových schôdzí, a konateľ firmy. Prvýkrát by mali prísť aj Ferencsik a Bušša, proti ktorým žaloba smeruje.
“Mrzí ma to, ale keď nevyriešime, či právo na podanie žaloby zaniklo, alebo nie, nemôžeme pokračovať v konaní. Nemôžem za to, že zákon o vlastníctve bytov je nedokonalý,” povedala sudkyňa Alena Mazúrová.
Ani na predchádzajúcich pojednávaniach neriešila, či platiť 1400 eur mesačne je v súlade s dobrými mravmi, keďže zákon žiaden limit pre výšku preddavku do fondu neurčuje. Najprv rozoberala, či “prehlasovaný vlastník”, ktorý má právo obrátiť na súd, je aj ten, ktorý na schôdzi nebol. Potom sa snažila cez Slovenskú postu neúspešne zistiť, či Krajňákovcom bola doručená pozvánka na schôdze, keďže oni tvrdia, že nie.
Za rok platnosti extrémneho fondu dvaja vlastníci ďalej uhrádzali pôvodný poplatok 66 eur a vznikol im dlh 15-tisíc eur. Obávajú sa, že môžu prísť o bývanie, lebo schôdza prijala aj uznesenie, že nedoplatok môže správca vymáhať aj dražbou bytu.
Foto: rok