Môže byť bývanie v Košiciach lepšie

pred 2 rokmi | PR článok

Návštevníci Košíc obdivujú centrum mesta a jeho architektúru. Má totiž neopakovateľné čaro a jedinečnosť. Bývalí stavitelia a architekti odviedli skvelú prácu, ktorou sa na desiatky, možno aj stovky rokov zapísali do povedomia ľudí. Môže sa to znovu opakovať?

Pri pohľade na sídliská z nedávnej éry to nijako ružovo nevyzerá, najmä nie v urbanizme bývania. Napriek tomu tu máme projekty vzbudzujúce všeobecnú pozornosť. Niektoré moderné stavby dokonca zbierajú európske či svetové ceny za stvárnenie a architektúru. Je za tým práca renomovaných architektonických spoločností, akou je aj DGA design grafic architecture, s. r. o, ktorú vedie  Ing. Mgr. Art. Radovan Gonos. Na budúcnosť architektúry a výstavby v Košiciach hľadí s optimizmom. „Posledné roky ukazujú, že sa vpred uberá aj architektúra obytných priestorov. Jedným z príkladov je projekt Zelená stráň, obytný komplex, ktorý čoskoro vyrastie v južnej lokalite Košickej Novej Vsi,“ začal rozhovor na tému, či môžu ľudia v Košiciach bývať lepšie.

Čo ľudia na bývaní v súčasnosti uprednostňujú a hľadajú?

„Je to predovšetkým lokalita, z ktorej majú dostupnosť všade tam, kde to potrebujú, s akceptovateľným časom presunu. Tri minúty do centra autom je jeden z najlepších parametrov, aké môžu obytné komplexy orientované na zeleň poskytnúť.“

Stačí to však na spokojnosť obyvateľov?

„Súčasný človek je náročnejší,“ vysvetľuje architekt. „Má svoje požiadavky nielen na dopravu a pohyb, ale aj na voľný čas a relax. Nie je mu jedno ani to, aký výhľad z okien sa mu naskytne.“ Na príklade spomínaného nového obytného komplexu nám objasnil, čo všetko musí architekt urobiť, aby ľudí nadchol pre nové bývanie. „Presné zadefinovanie pozície domov, parkovísk, chodníkov a zelene je kľúčové pre urbanizmus bytového komplexu.  Dôležitý je  prístup k spoločným priestorom a ich stvárnenie, či už sú to vodné prvky, ihriská pre deti, možnosti relaxu v dotyku s bývaním,“ hovorí Radovan Gonos.

Zaujímalo nás: Dá sa to všetko dosiahnuť jednoducho? 

„Architekt má v súčasnosti veľa možností. Do stavebníctva vstupujú materiály, ktoré mnohonásobne zvyšujú kvalitu bývania oproti obytným stavbám minulosti. Z tohto pohľadu je radosť tvoriť niečo také ako Zelená stráň.“ Keď hľadíme na vizuálne stvárnenie najnovšieho projektu, prvé, čo zaujme, je farebnosť materiálov a ich usporiadanie spolu s ďalšími prvkami, ako je orientácia na slnečné strany a dostupnosť svetla. Napriek tomu, asi pod vplyvom starých „panelákov“, sa nemôžeme zbaviť istých obáv z uniformity bývania v komplexe. „Niečo také rozhodne nehrozí,“ hovorí architekt Gonos. „V súčasnosti sa preferuje, že na konečnom riešení sa môže podieľať samotný zákazník – teda budúci užívateľ bytu. Nielen že si môže vyberať z rôznych veľkostí a dispozícií bytov, ktoré najviac vyhovujú jeho potrebám, ale môže novému obydliu vtlačiť pečať svojej individuality vybranými vnútornými materiálmi, prvkami, spotrebičmi. Meniť môže dokonca aj isté časti vnútorného usporiadania.“

Aká teda bude budúcnosť nášho bývania a zároveň dotvárania architektúry v Košiciach?

Podľa názorov odborníkov sa môžeme tešiť na všetky nové projekty. Prinesú radosť nielen nám – užívateľom, ale možno sa stretneme aj s obdivom či tichou závisťou budúcich návštevníkov Košíc.

Čo sa aktuálne deje na stavbe?
- Ukončili sme práce pre  podkladové betónovanie pre Apartmánové domy  B1, B2, A2 a A3.  
- Boli dokončené drenáže a obsypy pilót  a tiež práce na ležatých rozvodoch  zdravotechniky (B1, B2, A2).   
- Pokračujeme vytýčením prestupov  a trás ležatých rozvodov zdravotechniky pre Apartmánový dom A3  a tiež zemnými prácami pri Apartmánovom  dome A1.

Vizualizácia: Zelená stráň