Náhradne bývanie: Mesto čaká ešte na rozhodnutia súdov v troch prípadov

pred 3 rokmi

Touto cestou som sa chcel opýtať na otázku výstavby nových bytov, pre občanov žijúcich v reštitučných bytoch. Chceli by sme vedieť, ako je to v súčasnosti v Košiciach s výstavbou nových bytoviek, pre občanov so žiadosťami o náhradné bývanie. A koľko takých žiadostí mesto registruje?

Linda Šnajdárová, hovorkyňa Mesta Košice:

„Zoznam žiadateľov o bytové náhrady je uverejnený na webovej stránke mesta: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=social_byt_nahrady.htm.

Ide o osoby, ktoré museli alebo musia opustiť bytové jednotky v reštituovaných bytových domoch. Obec je povinná zabezpečiť pre nich náhradné bývanie, resp. právo vlastníkov takto zreštituovaných domov po roku 2016 uplatniť si vyššie ako štátom regulované nájomné. Pre zabezpečenie náhradného bývania v zmysle zákona je možné čerpať obcami pre tieto účely finančné prostriedky.

Okrem uvedeného počtu právoplatných rozhodnutí (20) mesto čaká ešte na rozhodnutia súdov v troch prípadoch. Momentálne prebiehajú na túto tému len pracovné rokovania o možnostiach bytových náhrad, ak budú jasné konkrétne výsledky, budeme vás včas informovať.“

Foto: Ivan Fleischer