Pozemok pre developera za euro neprešiel o jeden hlas

pred 1 rokom

Symbolická cena od mesta a zabratie zelenej plochy nie sú jedinými spornými okolnosťami prenájmu pre realitného investora na sídlisku Terasa. Ak by ho poslanci včera schválili, dostali by sa do rozporu s tým, čo odhlasovali pred dvoma rokmi.

Podľa pripraveného materiálu mala mestský pozemok vo výmere 2975 metrov štvorcových na Medickej ulici dostať do užívania za jedno euro ročne firma Domov Terasa. Firma na Považskej ulici rekonštruuje bývalú ubytovňu. Vznikne tam stoosem bytov.

Na prenajatej ploche plánoval Domov Terasa vybudovať 138 parkovacích miest, ktoré chcel neskôr odovzdať do majetku mesta. Bez nich by jeho realitný projekt nemal byť povolený, lebo zabezpečenie dostatočného počtu státí pre automobily obyvateľov bytových domov od developerov vyžaduje technická norma.

Firma už na Považskej vlani prerobila na bytový dom jednu budovu, ktorá predtým rovnako slúžila ako ubytovňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Všetkých jej 98 malometrážných bytov je už predaných.

Mesto predtým kvôli tomu projektu v lokalite, ktorá zahŕňa obidva objekty a priestor medzi nimi, zmenilo územný plán. V dokumente sa oblasť, ktorá bola predmetom zmeny, nazýva územný blok.

 

Viceprimátor M. Petruško

Viceprimátor M. Petruško predkladal materiál na rokovanie.

Záväzný regulatív

Jeho súčasťou sú aj záväzné regulatívy usporiadania územia. Jeden z nich sa týka parkovania a vyplýva z neho, že je neprípustné stavať parkovacie miesta pre potreby regulovaného územia mimo tohto územia. „Plochy statickej dopravy realizovať vo vnútri územného bloku pre jestvujúce a navrhované objekty bývania,“ znie text regulatívu, mestské zastupiteľstvo ho schválilo vo februári 2014.

Materiál, ktorý včera predložil na rokovanie námestník primátora Martin Petruško (Smer) pritom počítal s tým, že parkovisko developer postaví na prenajatej zelenej ploche asi dvesto metrov vzdušnou čiarou od svojich budov. Petruško na otázku k tomuto rozporu neodpovedal. V rozprave prenájom „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ obhajoval tým, že v objekte vznikne cenovo dostupné bývanie pre mladé rodiny. „Osobitný zreteľ je aj v tom, že investíciu do parkovacích miest prefinancuje developer a potom ju odovzdá mestu. Parkovisko bude slúžiť všetkým obyvateľom lokality,“ hovoril.

 

Len prechodné ubytovanie?

O výhodnosti operácie pre mesto hovoril aj primátor Richard Raši (Smer). Podľa neho, ak developer pozemok nedostane, budovu aj tak zrekonštruuje, ale oficiálne tam nebude mať byty, ale prechodné ubytovanie, ku ktorému parkovacie miesta nepotrebuje.

„Stavia byty cenovo dostupné, tak mu nesťažujme situáciu,“ tvrdil Raši. Na schválenie priameho prenájmu za symbolickú cenu bolo potrebných 25 hlasov. Za nakoniec hlasovalo 24 poslancov. Výhrady tých, ktorí boli proti, smerovali najmä k tomu, že parkovisko pre jeden bytový dom na Považskej sa stavia na úkor životného prostredia inej lokality. Poslanec Igor Jutka (Sieť) navrhoval primátorovi, aby s investorom ešte rokoval. „Kompromisom by bolo, ak by postavil pri svojej budove aspoň jednopodlažné parkovisko. Zvýšil by tak hodnotu predávaných bytov a nedošlo by k zabratiu takej veľkej zelenej plochy.

 

igor_hudak

Konateľ Domova Terasa Igor Hudák s médiami nekomunikuje.

Rozpor ukázal aktivista

Na to, že mesto pri nadbiehaní developerovi ide proti vlastnému územnému plánu, upozornil aktivista a bývalý poslanec mestskej časti Západ Zdenko Lipták. K téme zverejnil na svojej webstránke text aj video.

„Klamstvá, zavádzanie a aj malé podvody pri presadzovaní investičných zámerov ľuďmi naviazanými na stranu SMER, na úkor ľudí, mestského rozpočtu a na úkor verejnej zelenej lúky,“ napísal. Tvrdil, že ak poslanci prenájom schvália, napadne ho na prokuratúre.

Realitní investori, ktorých oslovil denník košice:dnes, postupujú rozdielne ako Domov Terasa. Parkovacie miesta, v počtoch často aj nad rámec technickej normy, budujú v podzemí svojich bytových domov alebo vonku na vlastných pozemkoch. Státia pre autá potom predávajú spolu s bytmi. Firma MM Invest, ktorá stojí za bytovým projektom Park Anička, si pozemky pod plánovanými státiami pre autá vykupovala od súkromných vlastníkov. Časť žiada aj od mesta, ktoré jej ponúklo cenu 160 eur za meter štvorcový. „Mesto by malo ku všetkým obyvateľom, ale aj developerom, investorom pristupovať rovnako a nastaviť jasné pravidlá. Ak spomínate tento výhodný prenájom, uchádzali by sme sa o rovnaké podmienky,” povedal konateľ MM Invest Ján Marušin.


Namiesto podzemného bežné parkovisko

Riešiť parkovanie pre druhý bytový dom na Považskej podľa územného plánu je dnes už technicky takmer nemožné. 

Namiesto „parkovacích plôch pod alebo nad úrovňou terénu v dvoch nadzemných úrovniach“, ako to
predpokladala zmena územného plánu z februára 2014, Domov Terasa postavil medzi svojimi budovami parkovisko zo zatrávňovacích dlaždíc na povrchu terénu.

Urobiť tak mohol vďaka pozmeňovaciemu návrhu poslanca Jána Jakubova (Smer). Na jeho základe sa v regulatívoch usporiadania územia slovo „hromadná garáž“ vymenilo za „objekt statickej dopravy“. Jakubov včera povedal, že keby bol na mieste investora, žiadne parkovacie miesta by nestaval, lebo podľa neho je sporné, či mu takáto povinnosť vyplýva z technickej normy. „Nemení sa počet poschodí budovy ani ubytovacích jednotiek, a teda ani zaťaženosť okolia autami. Vedel by zargumentovať, že nemusí postaviť ani jedno parkovacie miesto,“ vravel.

Aktivista Z. Lipták spája Domov Terasa so stranou Smer kvôli Štefanovi Cuľbovi, ktorý je jeden z troch spoločníkov firmy. Cuľba podnikal v zdravotníctve s Annou Sučkovou, tetou šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne M. Foraia za druhej vlády Roberta Fica (Smer).

 

Foto: Veronika Janušková