Reklamáciam za ročné vyúčtovanie môžu Košičania predísť

pred 1 rokom

Ak patríte k poctivým majiteľom, ktorí medzimesačne sledujú spotrebované energie a porovnávajú medziročne svoje spotreby, ročné vyúčtovanie nebolo veľkým prekvapením. Výška preplatku a nedoplatku by sa tak mala pohybovať plus-mínus v desiatkach eur. Avšak aj majiteľom s ekonomickým správaním mohlo prísť ročné vyúčtovanie s neočakávane vysokým nedoplatkom.

Vyúčtovanie, ktoré dostávajú domácnosti vyzerá na prvý pohľad zložito. Avšak o tom, ktoré položky čo predstavujú, sa väčšina domácností zaujíma až po tom, ako ich prekvapí nečakane vysoký nedoplatok. „Najčastejším faktorom reklamácií býva výška nákladu, resp. nedoplatku v porovnaní so susedom. Avšak takéto porovnanie nie je dôvodom k reklamácii. Každá domácnosť má iné návyky, potreby a spravidla aj iné radiátory a vodovodné batérie s rozdielnou spotrebou vody. Preto je vhodnejšie porovnávať svoje náklady a spotreby s predchádzajúcimi obdobiami,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania, ista Slovakia.

Ak vás ročné vyúčtovanie nemilo prekvapilo a plánujete ho reklamovať, všetky kontaktné údaje sú uvedené v ročnom vyúčtovaní. „V praxi sa nám stáva, že sa na nás v tomto období vlastníci bytov obracajú s reklamáciami ohľadom ročného vyúčtovania nákladov s využívaním bytu. Avšak proces reklamácie je vhodné adresovať na subjekt, ktorý toto ročné vyúčtovanie zaslal, spravidla je to správca bytového domu. Kontakt a podmienky reklamácie sú uvedené v ročnom vyúčtovaní. Naša spoločnosť, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti, preveruje dané reklamácie a podáva k nim stanovisko na základe výzvy od správcu,“ uviedla Irena Pernecká.

 

Kedy uniká teplo

Vyúčtovanie je obrazom návykov a správania užívateľov bytov. Niekedy stačí malá zmena v ich správaní, ako je napríklad umývanie riadu pod tečúcou vodou či zastavenie tečúcej vody počas umývania zubov. Dlhé závesy, záclony a nábytok pred radiátorom, ktoré bránia šíreniu tepla, rovnako ako vetranie pri otvorenej hlavici radiátora. Okrem zmienených návykov môžu nastať chyby alebo poruchy, ktoré majiteľ bytu nevie regulovať osobne, alebo sa vyskytnú chyby zapríčinené ľudským faktorom.

 

Presné a spoľahlivé odpočty údajov o spotrebe

Jednoduchým riešením ako eliminovať chyby pri odpočtoch údajov o nameraných spotrebách, a ich následnom spracovaní do systému rozpočítavania, je inštalácia meračov, ktoré komunikujú pomocou rádiových vĺn. Všetky údaje z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla alebo vodomerov, ktoré sú vybavené rádiovým modulom, sú prenášané automaticky cez rádiovú sieť na centrálny server a ďalej sa spracovávajú elektronicky. Odpočet dát prebieha bez potreby vstupu do bytov a automatizovaný systém eliminuje prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom. Najnovšie rádiové merače sú presnejšie a lepšie chránené proti neoprávnenej manipulácii alebo zneužitiu dát. Správca, ako aj vlastníci bytov, môžu sledovať a porovnávať dennú spotrebu vody a tepla v jednotlivých bytoch či v celom objekte cez internetový portál celoročne a nemusia čakať na ročné vyúčtovanie. Vďaka tomu môžu regulovať svoje spotrebiteľské správanie priebežne a rýchlejšie reagovať na prípadné poruchy.

 
Viac informácii si môžete prečítať tu

 

(JM)
Ilustračné foto: JM