Šafranová záhrada vedie k ďalším projektom

pred 1 rokom | PR článok

V Košiciach dnes pribúdajú mnohé možnosti nového bývania. Ide o novostavby, ktoré ponúkajú skvelú občiansku vybavenosť a moderné technológie. Rovnaké vybavenie však dokázala po rekonštrukcii poskytnúť aj budova, ktorá bola postavená pred mnohými rokmi.

Porozprávali sme sa s Andrejom Rodziňákom, architektom, ktorý bývanie v Šafranovej záhrade navrhoval. Ojedinelý projekt priniesol výnimočnosť a originalitu.

Šafranová záhrada je projekt, ktorý sľuboval originálne bývanie v centre Košíc. V čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom je stavba iná než ostatné?

V Košiciach je v súčasnosti veľmi veľa developerských projektov. Typické pre tieto stavby je, že sú to novostavby. Šafranová záhrada II. bola zaujímavá v tom, že išlo o rekonštrukciu starej budovy.

Bývanie v starej zrekonštruovanej budove sa javí exkluzívnejšie. Bývalá veliteľská budova vojenských kasární bola postavená v neoklasicistickom štýle a nesnaží sa skrývať svoju pompéznosť. Vyvoláva zdanie výnimočnosti a určite bolo pre klientov lákadlom bývať v nej. Hlavným architektonickým výrazovým prvkom je symbióza starého a nového, respektíve ich kontrast.

 

Aká bola vaša vízia pred začatím projektovania, keď ste ešte len išli svoje návrhy dávať na papier?

Hlavnou víziou bolo príliš nezasiahnuť do starej historickej budovy, úplne rešpektovať jej krásu. Koncept architektonického riešenia mal byť jednoduchý, aby čo najviac zdôrazňoval vhodnú symbiózu starých a nových prvkov. Myšlienkou bolo dať čo najviac vyniknúť pôvodnej, výrazne zdobenej budove a vhodne ju doplniť modernou dostavbou. Zároveň sa dosiahla plnohodnotná úloha budovy, a to zabezpečiť všetko, čo nové moderné bytové domy majú ponúkať.

 

Obidve fázy projektu Šafranová záhrada boli úspešne skolaudované a predané. Nadväzovali ste v druhej fáze na úspech tej prvej?

Keďže v prvej fáze išlo o novostavbu a v druhej o rekonštrukciu budovy, priama inšpirácia charakterom stavby, projekčne či tvorivo, tam nebola. Inšpirácia spočívala najmä v úspešnosti prvého developerského procesu po technickej stránke. Rovnaký úspech priniesla aj druhá fáza, o čom svedčí aj fakt, že byty boli veľmi rýchlo vypredané, aj keď bol projekt ešte len na papieri.

 

Má úprava už existujúcej stavby svoje čaro, ktoré ovplyvní celkový výsledok projektu, alebo vás táto skutočnosť zväzuje či obmedzuje vo vašich nápadoch?

Vždy to má svoje čaro. Samozrejme, nie všetky staré budovy sa dajú adaptovať na ich novú funkciu. Táto sa však v princípe dala. Priestory boli vyhovujúce, extrémne veľké obmedzenia tu neboli, preto sa čaro starej budovy dalo využiť. Budova mala veľmi dobré dispozície, hoci sme museli rušiť schodiská a urobiť nové. Miera zásahu do pôvodnej budovy musí byť náležitá. Treba odolať pokušeniu vnášania razantných architektonických výrazov do starých vyvážených hmôt, proporcií a dekorácií, k jestvujúcemu treba pristupovať s pokorou a rešpektom.

 

safranova zahrada

 

Na akú cieľovú skupinu potenciálnych obyvateľov bytov ste sa pri projektovaní zameriavali? Pre koho boli byty určené?

Výnimočnosť bývania v historickej budove v kombinácii s nie veľkým rozsahom projektu (asi 40 bytov) predurčila cenové hladiny predaja, resp. typ potenciálnej klientely. Keďže sme už od začiatku tento projekt vnímali ako jedinečný svojím charakterom a svojou polohou, zodpovedali tomu aj ceny. Predpokladali sme klientov, ktorí budú ochotní priplatiť si za výnimočnosť tohto bývania.

 

Do akej miery sa podľa vášho názoru projekt na papieri zhoduje so skutočnosťou výslednej stavby?

Pri takýchto developérskych projektoch sa väčšinou výsledná stavba zhoduje s projektovaným zámerom, keďže už na začiatku musia byť známe cenové rozpočty, a tým pádom aj výber použitých materiálov, stavebných prvkov a technologických postupov, a tak to bolo aj v tomto prípade. Nikto zo zúčastnených strán si nemôže dovoliť, aby sa počas procesu začalo niečo meniť. A tak nikomu neostáva nič iné, len ísť podľa plánu, pretože aj malá zmena vyvolá veľké množstvo reakcií.

 

Napriek plánu, ktorého ste sa museli držať, došlo počas samotnej realizácie projektu k zmene, ktorú ste nečakali, ale v konečnom dôsledku sa ukázala ako pozitívna?

Improvizovanie a hľadanie adekvátnych technických riešení, hlavne po stavebno-konštrukčnej stránke, bolo neustále. Odhalilo sa niečo, čo sme nečakali, a následne sme to museli zmeniť. Išlo najmä o technické riešenia jednotlivých vecí, nie o celkový výraz budovy. To, čo bolo podstatné pre klienta, to sa zachovalo. Pozitívne bolo samotné zúčastnenie sa na takom náročnom prerode budovy na objekt s novou funkciou prešpikovaný technológiami. Architekt sa pri každej stavbe neustále učí a nové informácie z tejto atypickej stavby boli nesmierne obohacujúce.

 

Bývanie takmer v centre mesta je lukratívne z hľadiska občianskej vybavenosti. Dokázal projekt Šafranová záhrada vyhovieť ľuďom, ktorí chceli byť v centre diania a zároveň si vychutnať pohľad na trochu zelene?

Projekt Šafranová záhrada bol v tomto ojedinelý. Svojim obyvateľom ponúkol bývanie v tesnom dotyku s centrom mesta a zároveň s rozmernými terasami a s výhľadom do parku.

 

Chystáte v najbližšom čase podobné projekty nového bývania v Košiciach?

Ďalším zaujímavým projektom je Herberia – komplex terasových bytov so slnečnými terasami. Budúci obyvatelia sa budú môcť potešiť nádhernými výhľadmi na Staré Mesto, k dispozícii je novovybudovaný park s detským ihriskom a okrem dostupnosti a blízkosti centra ponúkajú byty aj komornú atmosféru a pohodlie rodinného domu.

 

Foto: archív Šafran